CA Valovi

Způsob platby

 

Při rezervaci pobytu nabízeného přímo CA Valovi je nutné uhradit zálohu ve výši uvedené vždy na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci „doplňující informace“. Pokud není uvedeno jinak, doplatek ceny hradí zákazník na místě majiteli objektu v cílové destinaci v eurech. Tato částka je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky v odstavci „doplňující informace“ a současně také v objednávce služeb cestovního ruchu či cestovní smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od CA Valovi obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané objednávky služeb cestovního ruchu do CA.

 

Při objednání ubytování v objektech, u kterých je nutno uhradit CA Valovi celkovou cenu pobytu, je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny. Zbývajících 50 % z celkové ceny je povinen zákazník uhradit nejpozději 40 dnů před termínem nástupu na pobyt. Při potvrzení objednávky podané zákazníkem ve lhůtě kratší než 40 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny.

 

Úhrada ceny zájezdu, který CA Valovi pouze zprostředkovává, bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku dle podmínek pořádající CK. Rozpis plateb je vždy uveden na smlouvě o zájezdu.

 

 

Úhradu Vaší dovolené můžete provést následujícími způsoby:

 

bankovním převodem z ČR nebo vložením hotovosti v Kč přímo na účet

 

Banka: Československá obchodní banka, a. s, Radlická 333/150, Praha  

Číslo účtu: 309062234/0300

Účel platby: platba zálohy za objednaný zájezd 

Částka v Kč: Částka uvedená na faktuře

Variabilní symbol: uveden na faktuře

Konstantní symbol: 0308

Vytvářím objednávku...