CA Valovi

Příspěvky od zaměstnavatele

 

Přispívá vám zaměstnavatel na vaši dovolenou z fondu FKSP či jiným způsobem?

Jak je možné tento příspěvek čerpat a jak jednoduché je jeho využití pro vaše zážitky s celou rodinou se dozvíte v následujícím textu:

 

Fond FKSP – co to vlastně znamená?

Jde o zkratku pro fond kulturních a sociálních potřeb. Tento fond vytvářejí všechny státní a příspěvkové organizace, někdy i jednotlivé firmy a obchodní společnosti.  Zde tvoří finanční základnu, kterou zaměstnanci využívají za volnočasové radovánky.

Způsob čerpání příspěvku od zaměstnavatele je takový, že poskytovatel služby (například CA Valovi) vystaví fakturu zaměstnavateli, který ji poskytovateli služeb uhradí. Zaměstnanec si u svého zaměstnavatele ověří, jaké jsou podmínky pro čerpání příspěvku. Někteří zaměstnavatelé pro svou evidenci požadují specifické texty a informace, které musí být ve faktuře přesně uvedeny.

Jak čerpat příspěvek od zaměstnavatele

S CA Valovi je čerpání příspěvku na rekreaci zcela jednoduché. Můžete si vybrat jakýkoliv zájezd a provést nezávaznou objednávku. Do poznámky k objednávce uvedete, že budete čerpat příspěvek od zaměstnavatele a také uvést informace potřebné k fakturaci – údaje o zaměstnavateli a pokud jsou, tak i další požadavky.

Z příspěvku od zaměstnavatele není nutné hradit celou cenu objednávky. Sami si určíte výši příspěvku, který budete od zaměstnavatele čerpat a zbytek doplatíte ze svého.

Příspěvek od zaměstnavatele můžete využít u všech zájezdů, pobytů či zážitkových balíčků z naší nabídky.

Vytvářím objednávku...