Príchod:

Odchod:

Počet osôb v apartmáne (1):
Počet osôb v apartmáne (2):
Počet osôb v apartmáne (3):
Počet osôb v apartmáne (4):
Letovisko:

Meno objektu:

Klimatizácia

Internet

Domáci maznáčik


CHORVÁTSKO 2021 - CHORVÁTSKO APARTMÁNY - UBYTOVANIE CHORVÁTSKO


Spôsob a možnosti prevedenia platby

Pri rezervácii pobytu je nutné uhradiť zálohu vo výške uvedenej vždy na webových stránkach v popise vybrané ubytovacie jednotky v odseku Kalkulácia ceny za ubytovanie / objednávka ubytovania. Doplatok ceny hradí zákazník na mieste majiteľovi objektu v cieľovej destinácii v eurách. Táto suma je uvedená aj na webových stránkach v opise vybrané ubytovacie jednotky v odseku Kalkulácia ceny za ubytovanie / objednávka ubytovania a súčasne tiež v objednávke služieb cestovného ruchu či cestovnej zmluve a tiež aj vo voucheri (potvrdenie o rezervácii), ktoré od CA Valovi s.r.o. obdrží po zaplatení zálohy a doručenia riadne vyplnené a podpísané objednávky služieb cestovného ruchu či cestovnej zmluvy na adresu CA. Pri objednaní ubytovania v objektoch, u ktorých je nutné uhradiť CA Valovi s.r.o. celkovú cenu pobytu, je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny. Zvyšných 50% z celkovej ceny je povinný zákazník uhradiť najneskôr 40 dní pred termínom nástupu na pobyt. Pri potvrdení objednávky podanej zákazníkom v lehote kratšej ako 40 dní pred realizáciou služieb je zákazník povinný uhradiť 100% celkovej ceny.

Úhradu Vašej dovolenky môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

-->-->bankovým prevodom zo SR alebo vložením hotovosti priamo na účet

Banka: Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2100265988/8330
Účel platby: platba zálohy na pobyt v Chorvátsku
Čiastka v Eurách: Suma uvedená na faktúre
Variabilný symbol: uvedený na faktúre
Konštantný symbol: 0308

-->Platba prostredníctvom príspevku od Vášho zamestnávateľa

Naša cestovná agentura umožňuje využiť pri úhrade Vašej dovolenky aj príspevku od zamestnávateľa. Ak Vám zamestnávateľ prispieva na rekreačný pobyt, povedzte prosím túto informáciu pri telefonickom kontakte s našou pracovníčkou. Na spôsobe platby z fondu FKSP (či iného) je možné sa individuálne dohodnúť.